DUÁLNE VZDELÁVANIE

CHCEŠ BYŤ SÚČASŤOU SVETA MÓDY ? – PRÍĎ MEDZI NÁS

ČO ŤA ČAKÁ (V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA)
- trojročné štúdium otvárajúce cestu do sveta módy
- praktické vyučovanie v priestoroch spoločnosti s takmer 80 ročnou tradíciou výroby
- najnovšie módne trendy v kolekciách vyrábaných pre najvýznamnejšie obchodné značky
- odborné vzdelávanie s používaním najmodernejších materiálov a technológií
- získanie odborných a praktických zručností priamo od najlepších odborníkov
- postupné začleňovanie do budúceho pracovného kolektívu
- teoretické vyučovanie zabezpečované Strednou odbornou školou v Púchove

PRÍNOSY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
- garancia pracovného miesta po úspešnom absolvovaní štúdia
- získanie odborných poznatkov a praktických návykov pre výkon zamestnania
- staneš sa súčasťou renomovanej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
- možnosť kariérneho rastu pri dosahovaní dobrých výsledkov
- ochranné pracovné pomôcky zabezpečené zamestnávateľom
- stravovanie počas praktického vyučovania podľa podmienok platných pre zamestnancov
- odmena za produktívnu prácu
- možnosť platenej brigádnickej práce u žiakov vyšších ročníkov

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ŽIAKOV
- pohovor so žiakom
- výsledok prijímacej skúšky
- manuálne zručnosti
- podanie prihlášky do 31.3.2018