MAKYTA

Úspech MAKYTY je postavený na historických koreňoch spoločnosti, ktorá prostredníctvom svojich kvalifikovaných, oddaných a lojálnych zamestnancov a priebežným zvyšovaním kvality v každej jednej oblasti činnosti si udržiava pôvodných a získava nových zákazníkov a nové zákazky pre zabezpečenie výrobného programu v každej jednej hlavnej činnosti.

STN EN ISO 9001:2016
systém manažérstva kvality

STN EN ISO 14001:2016
systém environmentálneho
manažérstva